پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 21 شهریور 1400

پژوهشگاه نیرو به عنوان یکی از سه نامزد نهایی میزبانی مرکز انرژی پاک کشورهای عضو اکو انتخاب شد

این جلسه با حضور نماینده دبیرخانه اکو آقای روشان میرزایف، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) آقای جنتجان سما، نمایندگان کشور آذربایجان از وزارت انرژی آذربایجان، نمایندگان کشور ترکیه از آژانس تحقیقات انرژی هسته‌ای و معدنی ترکیه (تنماک) آقای ارکان هاسکی اغلو معاون مرکز به همراهی خانم‌ها برنا یوکسل، سیبل اونلو و نمایندگان کشور ایران خانم دکتر نسترن رحیمی معاون پشتیبانی صنعتی مرکز امور بین‌الملل و هماهنگی دیپلماسی آب و برق وزارت نیرو و آقایان دکتر عباس بحری معاون پژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو و دکتر اشکان ذوالریاستین رئیس اداره امور بین‌الملل پژوهشگاه نیرو در محيط زوم (توسط دبيرخانه اکو در تهران) برگزار گردید.
در این جلسه که با هماهنگی مرکز امور بین‌الملل و هماهنگی دیپلماسی آب و برق وزارت نیرو برگزار گردید؛ دکتر اشکان ذوالریاستین رئیس اداره امور بین‌الملل پژوهشگاه نیرو، ضمن معرفی اجمالی کشور ایران، امکانات شهر تهران و پژوهشگاه نیرو، به معرفی پژوهشگاه نیرو از نظر موقعیت، ماموریت، اهداف، فعالیت‌ها، امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، امکانات زیربنایی، امکانات آزمایشگاهی و فعالیت‌های بین‌المللی پرداختند در ادامه دکتر عباس بحری ضمن معرفی پژوهشکده انرژی و محیط‌زیست و گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر به پروژه‌ها و فعالیت‌های انجام شده اشاره کردند.
در این جلسه مجازی قابلیت‌های پژوهشگاه نیرو، فضای پیش‌بینی شده و امکانات قابل تخصیص به این مرکز جهت میزبانی مرکز انرژی پاک اکو، برای حاضران تشریح شد.
در این جلسه در کنار پژوهشگاه نیرو از ایران، دو کشور آذربایجان و ترکیه نیز نامزد میزبانی این مرکز شده‌اند که در جلسه مجازی ارزیابی نامزدهای میزبانی مرکز انرژی پاک اکو که در روز چهارشنبه 1400/6/17، ساعت 14-12 به وقت تهران برگزار شد، درخواست‌کنندگان میزبانی مرکز انرژی پاک کشورهای عضو اکو، امکانات و توانایی‌های کشور و مراکز علمی مرتبط خود جهت میزبانی را تشریح نمودند و در پایان جلسه مقرر گردید میزبان نهایی پس از جمع‌بندی ارائه‌ها و مطالب ارسالی در دبیرخانه اکو تعیین گردد.