پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 10 شهریور 1400

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شعبه پارک صنعت آب و برق (مجتمع خراسان ) و پارک علم و فناوری خراسان

این تفاهم‌نامه همکاری در راستای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های طرفین و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان میان طرفین مبادله گردید.
با توجه به سوابق ارزنده مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان پژوهشگاه نیرو در شناخت نقاط قوت و ضعف شرکت‌های منطقه‌ای در حوزه آب و برق و همچنین سابقه طولانی پارک علم و فناوری خراسان در مدیریت جریان دانش در میان دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی، این تفاهم نامه میان دو طرف مبادله شد.
این تفاهم نامه میان شعبه پارک صنعت آب و برق مجتمع خراسان پژوهشگاه نیرو به نمایندگی مهندس اکبری سرپرست شعبه و پارک علم و فناوری خراسان به نمایندگی دکتر رضا قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان، به مدت 2 سال جهت استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دو طرف و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به امضا رسید.