پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 17 مرداد 1400

فراخوان ارزیابی کیفی شرکت‌های بازرسی درزمینه بازرسی تعمیرات بویلر ،تعمیرات ترانسفورماتور و تعمیرات داکت، دودکش وExpansion Joint های مرتبط واحدهای نیروگاهی

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با عاملیت مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (مرکز آبانیرو) - پژوهشگاه نیرو در نظر دارد در زمینه" ارزیابی شرکت‌های بازرسی متخصص در زمینه بازرسی پیمانکاران تعمیرات"بویلر" ،"ترانسفورماتور" و تعمیرات" داکت، دودکش وExpansion Joint های مرتبط واحدهای نیروگاهی" اقدام به ارزیابی کیفی شرکت‌های بازرسی واجد شرایط نماید. لذا آن دسته از اشخاص حقوقی که از تمایل و آمادگی لازم برخوردارهستند، می‌توانند با ایمیل به دفتر مدیریت بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردها (مرکزآبانیرو) (Inspection@abaniroo.ir)
و ارسال مدارک رسمی شرکت شامل: اساس‌نامه، آگهی تأسیس، روزنامه رسمی، آگهی آخرین تغییرات و شناسه ملی، مستندات مربوطه را دریافت نمایند و متعاقباً نسبت به تکمیل و ارائه مستندات مربوط به معیارهای ارزیابی اقدام نموده و حداکثر تا هفت روزکاری پس از دریافت، مستندات تکمیل شده را به ایمیل فوق ارسال نمایند.
ارسال مدارک فوق‌الذکر توسط پیشنهاد دهندگان، ایجاد حق برای ایشان و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار از شرکت تولید نیروی برق حرارتی را نمی‌نماید.
متقاضیان در هریک از زمینه‌های تخصصی فوق( بازرسی تعمیرات بویلر، تعمیرات ترانسفورماتور و تعمیرات داکت، دودکش وExpansion Joint های مرتبط واحدهای نیروگاهی) به طور مجزا می‌توانند ثبت نام نمایند و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 88363368 -021 مدیربازرسی و نظارت بر اجرای استانداردها (مرکز آبانیرو) تماس حاصل نمایند.