پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 23 تیر 1400

فراخوان شناسایی شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت اشیاء

در راستای توسعه بکارگیری همه‌جانبه اینترنت اشیاء (IoT) در کشور و بهره‌گیری از تجربیات جهانی در این زمینه، پژوهشگاه نیرو (پژوهشکده توزیع) درصدد است کلیه نیازمندی‌ها و توانمندی‌های موجود در کشور در ابعاد مختلف این فناوری (تجهیزات، نرم‌افزار، آزمایشگاه و ...) را شناسایی نموده و با تکیه بر توانمندی موجود در پژوهشگاه نیرو و سایر مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی در سطح کشور، در پاسخ به زمینه‌های تحقیقاتی و طراحی مرتبط با این فناوری که بتدریج به مرزهای اقتصادی و ورود به بازار سوق می‎یابد، همکاری نماید.
لذا از کلیه شرکت‌های صنعتی (صنایع برق، آب، مخابرات، کشاورزی، بیمه، پزشکی، گردشگری و ...) که در برنامه تحقیقاتی و تولیدی‌شان بهره‌گیری از اینترنت اشیاء مدنظر قرار گرفته است، درخواست می‌گردد نسبت به تکمیل فرم پیوست تا تاریخ 1400/05/23 اقدام نموده و فرم تکمیل‌شده را به آدرس ایمیل fmortazavi@nri.ac.ir ارسال فرمایند.
بدیهی است با دریافت فرم‌های ارسالی نسبت به نحوه همکاری (اعم از ارائه یا دریافت خدمات) و تشکیل جلسات دو جانبه، چندجانبه و یا برگزاری سمینارهای تخصصی توسعه فرایند بازار با همکاری ذی‌نفعان و بخش‌های حاکمیتی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول) اقدام می‌گردد.
شماره تماس در ساعات اداری: 09365648306
وب‌سایت: https://www.nri.ac.ir/Institute/Power-Distribution
ایمیل: fmortazavi@nri.ac.ir