پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 16 تیر 1400

انتشار دانش شهر "کاربرد انرژی زمین گرمایی در مناطق شهری"- خرداد ماه 1400

در خرداد ماه سال جاری (1400)، کتابچه "کاربرد انرژی زمین گرمایی در مناطق شهری" توسط مجری طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی مستقر در پژوهشگاه نیرو و یکی از کارشناسان انجمن علمی انرژی زمین گرمایی ایران، منتشر شد. کتابچه مذکور به سفارش مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، تهیه شده است. موضوع اصلی کتابچه یادشده، تشریح کاربرد انرژی زمین گرمایی در گرمایش فضاهای مسکونی، تجاری، اداری و آموزشی در محدوده های شهری است. یادآور می شود که کتابچه فوق الذکر در 49 صفحه منتشر شده است. علاقه مندان می توانند فایل کتابچه را از طریق پایگاه اطلاع رسانی زیر دریافت نمایند.


https://rpc.tehran.ir