پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 26 خرداد 1400

بازدید رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور از مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان پژوهشگاه نیرو

احمد کفاشی "رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور" و هیات همراه از مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان بازدید کردند.
این اقدام در راستای بهره گیری از پتانسیل های سخت افزاری و نرم افزاری موجود در مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان، روز چهارشنبه 26 خرداد 1400، انجام شد.
در این بازدید که با همراهی دکتر ضابط "رئیس پژوهشگاه نیرو" و معاونین وی انجام شد؛ گزارشی از فعالیت‌های مجتمع توسط دکتر یوسف پریش رئیس مجتمع آذربایجان و همکاران حوزه های آموزش و مرکز رشد واحدهای فناور صنعت آب و برق شعبه آذربایجان و مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی ارائه گردید.
بازدید از ساختمان ها، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی، ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور صنعت آب و برق شعبه آذربایجان و آزمایشگاه مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی، بحث و بررسی طرح‌های احیاء و توسعه فعالیت‌های مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی از دیگر بخش‌های این دیدار بود.