پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 26 اردیبهشت 1400

نقش و اهمیت روابط عمومی در پیشبرد اهداف سازمان و مدیریت ارتباطات درون و برون سازمانی

موفقیت یک سازمان در گرو روابط عمومی مدون و برنامه ریزی شده در راستای پیش‌برد اهداف و ماموریت‌های سازمان و ایجاد ارتباطی موثر و هدفمند با مخاطبان است.
ساره شفیعی "رئیس اداره روابط عمومی پژوهشگاه نیرو" گفت: در عصر کنونی که پیشبرد اهداف سازمانها مبتنی بر تبادل اطلاعات و ایجاد ارتباطات است، جایگاه و نقش روابط عمومی به عنوان پایگاه مهم اطلاعاتی و ارتباطی در سازمان، از اهمیت بسیاری برخوردار است. روابط عمومی به عنوان پل ارتباطی سازمان با مخاطبان و ذینفعان، مسئولیت مهمی در شناخت افکار عمومی، انعکاس فعالیتها و برنامههای سازمان و ایجاد اعتبار مناسب برای سازمان دارد. همچنین از طریق اطلاع یابی، اطلاع شناسی و اطلاع رسانی میتواند در مدیریت ارتباطات درون و برون سازمانی نقش موثری ایفا نماید.
وی تصریح کرد: موفقیت یک سازمان در گرو روابط عمومی مدون و برنامه ریزی شده در راستای پیش‌برد اهداف و ماموریت‌های سازمان و ایجاد ارتباطی موثر و هدفمند با مخاطبان است.
با توجه به اهمیت نقش روابط عمومی درسازمانها، 27 اردیبهشت ماه به نام روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی نام گذاری شده است تا یادآور جایگاه مهم سازمانی روابط عمومی به عنوان یک حرفه و هنر باشد. ضمن گرامیداشت این روز، توسعه جایگاه این حرفه ارزشمند در کشور و توفیق روز افزون همکاران محترم روابط عمومی را در نیل به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران مسئلت می نمایم.