پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 اردیبهشت 1400

بازدید رئیس پژوهشگاه نیرو از مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان

دکتر ضابط؛ مجتمع ها و واحد های آموزشی، با ایجاد پارک علم و فناوری نیرو و مراکز رشد استانی، باید حلقه واسطه بین شرکت های دانش بنیان با صنعت بزرگ آب و برق باشند
دکتر ضابط رئیس پژوهشگاه نیرو، در نشستی صمیمی با رییس، مدیران و کارشناسان مجتمع خراسان هدف پژوهشگاه از را ه اندازی پارک علم و فناوری و مراکز استانی رشد در مجتمع ها و واحد های آموزشی وابسته به پژوهشگاه را تشریح نمود.
ایشان حرکت از ارائه آموزش صرف به طرف آموزش های مرتبط با بازار و حمایت از شرکت های دانش بنیان به منظور دستیابی به توسعه پایدار را ضرورت مهم و فوری کشور برشمرده و با تاکید بر حفظ و گسترش ارائه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق از سوی مجتمع ها و واحدهای آموزشی وابسته به پژوهشگاه، سرعت بخشی به تشکیل پارک علم و فناوری و مراکز استانی رشد در این مراکز را خواستار شد.
در ابتدای این نشست، مهندس اکبری رییس مجتمع خراسان ضمن خیرمقدم، امکانات مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان شامل نیروی انسانی، کارگاه ها و آزمایشگاه ها، میهمانسرا، غذاخوری و امکانات ورزشی را بیان نمود. سپس گوشه ای از سوابق این مجتمع در برگزاری دوره های آموزش های بلندمدت(دانشجویی) و کوتاه مدت(دوره های آموزشی برای کارکنان صنعت آب و برق) را تشریح نمود. 
دکترضابط در پاسخ به پرسش کارکنان مجتمع، حفظ و تقویت نیروی انسانی و پیگیری مراحل اداری و صدور احکام برای کارکنان را اولویت پژوهشگاه برشمرد.  
در ادامه دکتر ضابط از امکانات مجتمع و نیز پارک بین المللی آموزشی های تخصصی فوق توزیع و انتقال بازدید نمود.
گفتنی است این پارک آموزشی به همت مدیرعامل برق منطقه ای خراسان و از اعتبارات آن شرکت در محل مجتمع خراسان ساخته شده است. 
مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان تنها مرکز آموزشی در سطح کشور و منطقه است که دارای چنین پارک آموزشی بین اللملی در زمینه آموزشی های تخصصی فوق توزیع و انتقال می باشد.