پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 13 اردیبهشت 1400

فراخوان استعلام قیمت طراحی، ساخت و بومی سازی کنتورهای آب جهت سنجش میزان مصرف آب کولرهای آبی

پژوهشگاه نیرو در نظر دارد بمنظور افزایش بهره وری و صرفه جویی مصرف آب در کولرهای آبی و بررسی و استخراج مدلهای مناسب اقتصادی جهت خرید آب صرفه جویی شده، نسبت به استعلام قیمت هزینه های تحقیق و توسعه و ساخت نمونه و تولید انبوه کنتورهای دقیق اندازه گیری آب کولرهای آبی مطابق مشخصات فنی پیوست اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای صنعتی، هسته های فن آور و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی که در حوزه فوق فعالیت دارند دعوت به عمل می‌آید تا پیشنهاد مالی خود را مطابق فرم پیشنهاد قیمت حداکثر تا تاریخ چهارشنبه مورخ 1400/۰۲/29 و از طریق ارسال نامه رسمی و یا ارسال نامه به صورت ایمیل خطاب به مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته، به آدرس زیر اعلام نمایند.
آدرس: تهران- شهرک غرب- انتهای بلوار شهید دادمان- پژوهشگاه نیرو- مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته- صندوق پستی 14665517، تلفن : 88364623-021 ، فکس : 88590165-021
وب سایت: www.motor.nri.ac.ir
ایمیل: info@motor.nri.ac.ir