پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 06 اردیبهشت 1400

فراخوان استعلام قیمت طراحی، ساخت و بومی سازی ذخیره ساز انرژی فلایویل (چرخ طیار)

پژوهشگاه نیرو در نظر دارد با هدف توسعه فناوری طراحی، ساخت و بومی سازی ذخیره ساز انرژی فلایویل (چرخ طیار) با هدف استفاده از آن در تثبیت و تنظیم فرکانس شبکه را مطابق مشخصات فنی پیوست به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای صنعتی، هسته های فن آور، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان که فعالیتهای قابل توجهی را در زمینه فوق الذکر به انجام رسانیده اند تقاضا می گردد پیشنهاد قیمت خود را مطابق فرم پیشنهاد قیمت تا تاریخ چهار شنبه مورخ 1400/02/22 به آدرس زیر ارسال نمایند:
آدرس: تهران- شهرک غرب- انتهای بلوار شهید دادمان- پژوهشگاه نیرو- مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته- صندوق پستی 14665517، تلفن : 88364623-021 ، فکس : 88590165-021
وب سایت: www.motor.nri.ac.ir
ایمیل: info@motor.nri.ac.ir