پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 31 فروردین 1400

فراخوان شناسايی ظرفيت‌های آزمايشگاهی كشور جهت ارزيابی فنی و انجام آزمون‌های پتو عايق لاستيكی

مركز آزمون، بازرسی و استاندارد نيرو (آبانيرو) در نظر دارد نسبت به شناسايی ظرفيت‌های آزمايشگاهی كشور جهت ارزيابی فنی و انجام آزمون‌های پتو عايق لاستيكی اقدام نمايد. لذا از آزمايشگاه‌های توانمند و علاقه‌مند به اين موضوع جهت عضويت در شبكه آزمايشگاه‌های صنعت برق دعوت به عمل می‌آيد تا درخواست خود را بصورت كتبی به آدرس Labs@abaniroo.ir ارسال نمايند.
متقاضیان جهت كسب اطلاعات بيشتر و جزئيات انجام آزمون با آقای مهندس ايرانی مجری طرح جامع آزمايشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه تخصصی توزيع نيروی برق به شماره 88079400 داخلی 4056 تماس حاصل فرماييد.