پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 13 اسفند 1399

کسب رتبه نخست در هشتمین کنفرانس منطقه‌ای سیرد

هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد، با مشارکت فعال صنعت و دانشگاه در روز چهارم اسفندماه 1399، به صورت آنلاین برگزار شد. در این رویداد که با حضور فعال پژوهشگران پژوهشگاه نیرو برگزار شد؛ از میان مقالات ارسال شده محققان پژوهشگاه ، 4 مقاله پذیرفته شد و پژوهشگاه نیرو به کسب رتبه نخست مراکز تحقیقاتی نائل شد.
بر این اساس لوح تقدیری از سوی کمیته ملی سیرد ایران با امضای محمد متولی زاده رئیس شورای راهبردی سیرد ایران، غلامعلی رخشانی‌مهر عضو هیات رئیسه سیرد ایران و علی سعیدی دبیر کمیته ملی سیرد ایران به رئیس پژوهشگاه نیرو تحویل شد.