پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 03 اسفند 1399

امضای توافق نامه همکاری میان پژوهشگاه نیرو و شرکت برق حرارتی در حوزه توسعه آزمایشگاه‌ها

در راستای اجرای نظام‌نامه مدیریت و راهبری پژوهش و فناوری وزارت نیرو در خصوص تامین خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز در بخش تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و به منظور افزایش بهره‌وری از طریق ارتقاء کیفی مواد، کالاها و تجهیزات نیروگاهی کشور از یک سو و ایجاد امکان انجام آزمایش‌های مورد نیازدر پژوهش‌های کاربردی این حوزه، توافق‌نامه همکاری میان پژوهشگاه نیرو و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی منعقد شد.
این توافق نامه، با هدف طراحی، تجهیز، راه اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های حوزه تولید نیرو در قالب مجموعه اقدامات و فعالیت‌ها در "طرح جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی، طراحی، تجهیز، راه اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه تخصصی تولید نیروی برق" و مدیریت برنامه ریزی و تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در مرکز آبانیرو، میان طرفین مبادله گردید.
موضوع این توافق‌نامه شیوه تعامل بین شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و پژوهشگاه نیرو برای تجهیز وتوسعه آزمایشگاه‌های حوزه تولید نیروی برق می‌باشد.
تعیین اولویت‌های تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه‌ها براساس مصوبات شورای تخصصی ارزیابی صلاحیت تامین کنندگان کالاها و تجهیزات تخصصی صنعت تولید نیروی برق حرارتی، مدیریت اجرای " طرح جامع نیازسنجی، اولویت‌بندی، طراحی، تجهیز، راه اندازی وتوسعه آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه تخصصی تولید نیروی برق توسط پژوهشگاه نیرو و انجام پروژه های آن مطابق با منشور طرح و مصوبات کمیته راهبری و ایجاد شبکه آزمایشگاهی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های آزمایشگاهی کشور در حوزه تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از جمله اصلی‌ترین زمینه های همکاری قید شده در این توافق نامه می باشد.
این توافق نامه میان مهندس محسن طرز طلب مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و دکتر احد ضابط رئیس پژوهشگاه نیرو مبادله گردید.
مدت زمان اجرای این توافق‌نامه به مدت 5 سال است که با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.