پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 25 بهمن 1399

مدیریت مصرف انرژی از طریق تطبیق شرایط آسایش حرارتی در ماه‌های سرد سال در مشترکین اداری و تجاری

در این نوشتار سعی گردیده است تا ضمن ارائه روند تغییرات مصرف انرژی سالیانه مشترکین بخش خانگی و خدمات و مقایسه آن با روند تغییرات مصرف انرژی کشورهای اتحادیه اروپا، مفهوم شرایط آسایش حرارتی افراد در فضای تهویه شده بیان و پتانسیل صرفه‌جوئی انرژی با تنظیم ترموستات سامانه‌های گرمایشی با ملحوظ نمودن محدوده آسایش فضای تهویه شده برآورد می‌گردد.
این نوشتار با هدف ارتقاء آگاهی و دانش عموم مردم در خصوص نقش بسیار چشمگیر تنظیم دمای اتاق‌ها در چارچوب شرایط مطلوب آسایش حرارتی در ارتقاء کارایی انرژی در ساختمان‌ها، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلاینده‌ها بخصوص در ماه‌های سرد سال و سوق دادن الگوی رفتاری مشترکین خانگی و خدمات به سمت الگوی پایدار مصرف انرژی تهیه شده است.