پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 11 بهمن 1399

برگزاری اوّلین جلسه کمیته تصویب استانداردها بر اساس نظام‌نامه استانداردهای صنعت برق با موضوع تصویب "استاندارد الزامات کیفیت توان ماینرها"

در راستای تحقق و پیاده‌سازی نظام‌نامه استانداردهای صنعت برق، اوّلین جلسه کمیته تصویب استانداردها روز دوشنبه مورخ 1399/11/06 با حضور معاونت محترم امور برق و انرژی به‌عنوان ریاست کمیته و اعضاء کمیته متشکل از مدیران دفاتر راهبری و نظارت بر تولید، انتقال و توزیع وزارت نیرو، شرکت‌ مادر تخصصی توانیر، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، سازمان ملی استاندارد ایران و پژوهشگاه‌نیرو برگزار گردید.
در جلسه مذکور به‌عنوان اوّلین جلسه کمیته تصویب موضوعات ذیل ارائه شدند:
1- گزارشی از مجموعه فعالیّت‌های انجام شده و برنامه‌های در دست اقدام دبیرخانه استانداردهای صنعت برق در راستای تحقق، پیاده‌سازی و استقرار نظام‌ استانداردهای صنعت برق توسط مدیریت محترم توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی، پژوهشگاه نیرو
2- ارائه پیش‌نویس استاندارد "تجهیزات استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینرها) – حدود انتشار پدیده‌های کیفیت توان الکتریکی برای فرآیند استخراج رمز ارز – قسمت 1: الزامات تجهیزات" توسط نماینده تیم تدوین استاندارد(گروه پژوهشی برنامه‌ریزی و بهره‌برداری سيستم‌های قدرت، پژوهشگاه‌نیرو)
در راستای تصویب‌نامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 1398/05/13 هیأت محترم دولت مبنی بر لزوم استانداردسازی تجهیزات استخراج رمزارزها (ماینرها) و جلسه مورخ 1398/06/10 برگزار شده در سازمان ملی استاندارد ایران با حضور کلیه ذی‌نفعان، مقرر گردید تدوین استاندارد برچسب مصرف انرژی این تجهیزات بر عهده سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) قرار گیرد و تدوین استاندارد الزامات کیفیت توان ماینرها توسط پژوهشگاه نیرو انجام شود. براین اساس، ضمن تعامل با سازمان محترم ملی استاندارد ایران، مراحل تدوین این استاندارد در قالب استاندارد ملی و اخذ تأییدیه کمیسیون‌های فنی مربوطه انجام گرفت و به‌منظور انطباق فرآیند تدوین استاندارد ملی با گردش کار تبیین شده در نظام‌نامه استانداردهای صنعت برق، پیش‌نویس تدوین شده در جلسه کمیته کارشناسی استانداردها در حوزه توزیع مورخ 1399/09/09 ارائه شد و تأییدیه کمیته مربوطه با کسب اتفاق آراء اخذ گردید. در این رابطه با توجه به توضیحات ارائه شده، استاندارد مذکور مورد تأیید و تصویب جلسه کمیته تصویب استانداردهای صنعت برق نیز قرار گرفت و مقرر شد توسط سازمان ملی استاندارد در سطح ملّی ابلاغ گردد.
3- نظام‌نامه بازرسی فنی تجهیزات تخصصی صنعت برق، توسط ریاست محترم مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (آبانیرو)، پژوهشگاه نیرو
نظام‌نامه مذکور نیز مورد تأیید کمیته تصویب قرار گرفت و مقرر گردید در چرخه ابلاغ توسط مقام محترم وزیر نیرو قرار گیرد.