پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 13 دی 1399

تعیین اعضاء و شکل‌گیری کمیته کارشناسی استانداردهای انرژی‌های تجدیدپذیر بر اساس نظام‌نامه استانداردهای صنعت برق

از جمله ارکان اصلی و مهم در نظام‌نامه استانداردهای صنعت برق، کمیته‌های کارشناسی استاندارد در حوزه‌های تولید، انتقال، توزیع و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌باشند. کمیته‌های مذکور متشکل از نمایندگانی از دفاتر راهبری و نظارت وزارت نیرو، سازمان‌ها و شرکت‌های مادرتخصصی، پژوهشکده‌های تخصصی، سازمان ملی استاندارد ایران، دانشگاه‌ها، شرکت‌های تولیدکننده، بهره‌بردار و زیرمجموعه تابعه هستند که ضمن تعیین شیوه تدوین استاندارد، بررسی فنی و کارشناسی پیش‌نویس استانداردهای تدوین شده، تأیید اولیه و ارجاع به کمیته تصویب استانداردها را جهت تأیید نهایی بر عهده دارند.
در راستای تکمیل کمیته‌های کارشناسی استانداردها که پیشتر در حوزه‌های تخصصی تولید، انتقال، توزیع شکل گرفته بودند، تعیین اعضاء و شکل‌گیری کمیته کارشناسی استانداردهای انرژی‌های تجدیدپذیر (به استناد بند 4-5-3-3 نظام‌نامه استانداردهای برق) صورت پذیرفت و ابلاغ احکام عضویت اعضاء از طرف معاون محترم فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) به‌عنوان رئیس کمیته مذکور صادر گردید.