پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 03 دی 1399

صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی مجوز دانش بنیان کسب کرد

صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی مستقر در پژوهشگاه نیرو، موفق به کسب اعتبار دانش بنیانی شد. با کسب این اعتبار این صندوق در راستای تامین مالی و سرمایه گذاری در طرح های فناورانه صنعت برق و انرژی کشور بیش از پیش نقش خواهد داشت.
شرکت‌های دانش‌بنیان قلب تپنده و محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی دانش‌بنیان محسوب می‌شوند و صندوق‌های پژوهش و فناوری، نیز پشتیبانی از این حوزه را برعهده دارند.
صندوق‌های دانش بنیان امکان بهره‌مندی از تسهیلات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را برخوردارند و می‌توانند به عنوان عاملیت این معاونت در اعطای تسهیلات ایفای نقش نمایند. از سوی دیگر صندوق‌های دانش بنیان در استفاده از طرح‌های مهم سرمایه‌گذاری به عنوان شریک دانش بنیان طرح تلقی می‌شوند. لذا با توجه به این مهم، پیگیری کسب اعتبار دانش بنیانی در دستورکار صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی قرار گرفت و پس از پیگیری‌های مستمر و تکمیل مدارک مربوطه، در تاریخ 1399/9/16 از سوی دبیرخانه کارگروه ارزیابی دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اعتبار دانش بنیانی برای صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی صادر گردید.
به گزارش کارگروه صندوق پژوهش و فناوری تا نیمه اول سال 1399، 47 صندوق پژوهش و فناوری در 24 استان کشور فعالیت دارند که از این تعداد 17صندوق دارای اعتبار دانش بنیان می باشند و صندوق پژوهش و فناوری برق و انرژی نیز به این فهرست ملحق شد.
اکنون این صندوق امیدوار است با کسب اعتبار مذکور ، بیش از پیش در تامین مالی و سرمایه‌گذاری در طرح های فناورانه صنعت برق و انرژی کشور ایفای نقش نماید.