پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 19 آذر 1399

تدوین و انتشار دستورالعمل اجرایی فرآیندهای بازرسی، فراخوان و عضویت شرکت‌های بازرسی، استعلام هزینه و زمان انجام بازرسی و ارزیابی صلاحیت تأمین‌کنندگان کالا و تجهیزات تخصصی صنعت برق

با توجه به اهمیت مقوله بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردها به‌ منظور دستیابی به سطح کیفی مطلوب کالاها و تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق و انرژی و به منظور راهبری، انسجام‌بخشی و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های مربوط به بازرسی، لازم است جهت‌دهی مناسب به فعالیت‌های مربوطه داده شود. این امر با تدوین دستورالعمل یکپارچه امکان‌پذیر می‌باشد، لذا تدوين دستورالعمل اجرایی فرآیندهای بازرسی، فراخوان و عضویت شرکت‌های بازرسی، استعلام هزینه و زمان انجام بازرسی، ارزیابی شرکت‌های بازرسی و ارزیابی صلاحیت تأمین‌کنندگان کالا و تجهیزات تخصصی صنعت برق با هدف تضمین کیفیت کالاها و تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق، استقرار نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات در حوزه بازرسی، افزایش و ارتقاء کمی وکیفی بازرسی فنی در صنعت برق و ترویج و توسعه بازرسی فنی در صنعت برق، به عنوان یک ضرورت در دستور کار مدیریت بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای مرکز آبا نیرو قرار گرفت و پس از طی مراحل مربوطه تأیید و ابلاغ گردید.
متن دستورالعمل، فرآیندهای مرتبط و فرم‌هایی که در این زمینه تدوین شده‌اند در بخش اسناد سایت مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (مرکز آبانیرو)، و در اسناد مرتبط با مدیریت بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردها، به آدرس www.abaniroo.com قابل دسترسی است.