پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 28 آبان 1399

برگزاری فراخوان پروژه‌های تأمین آب مصرفی نیروگاه‌ها و ساخت تجهیزات مورد استفاده در سیستم‌های آب شیرین‌کن حرارتی در پژوهشگاه نیرو

در راستای اجرای اسناد راهبردی توسعه فناوری مصوب وزارت نیرو از کلیه شرکت‌های دانش بنیان، پژوهشگاه‌ها و واحدهای صنعتی که دارای سوابق موفق در زمینه تأمین آب مصرفی نیروگاه‌ها و طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط با سیستم‌های آب شیرین‌کن حرارتی می‌باشند، دعوت به‌عمل می‌آید که در فراخوان آذر ماه 1399 شرکت نمایند. عناوین پروژه‌های مذکور به شرح زیر می‌باشد:
1. بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادی روش‌های تأمین آب در نیروگاه‌های دولتی و ارائه راهکارهای اجرایی
2. توسعه فناوری اجکتورهای با محرک آب به منظور ایجاد خلأ در آب شیرین‌کن‌های حرارتی
3. توسعه فناوری ترموکمپرسور با محرک بخار
خواهشمند است از طریق لینکhttps://www.nri.ac.ir/RFPs/29 نسبت به مشاهده RFP و شرکت در فراخوان اقدام نمایید. هرگونه ابهام از طریق تماس با شماره تلفن 88079400 الی 9 داخلی 4232 پاسخ داده خواهد شد.