پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 آبان 1399

نگاه جدید زیست بومی در بسیج منابع

محمد صادق قاضی زاده رئیس پژوهشگاه نیرو در نخستین رویداد آنلاین محصولات تحقیقاتی شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای توزیع برق که صبح امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه صنعت برق از صنایع زیرساختی کشور است، گفت: صنعت برق با چندین چالش مواجه است که در این صنعت تعاملات متفاوت است و ابعاد آن از نظر مالی وسیع است، از این رو شرکتهای فناور اروپا به علت این ابعاد حاضر نیستند ریسک آن را بپذیرند.
رئیس پژوهشگاه نیرو افزود: پژوهشگاه نیرو ارتباط نزدیکی با دانشگاه ها و در عین حال انعطاف پذیری خاصی دارد.
قاضی زاده با بیان اینکه این پژوهشگاه از سال های پیشین ابزارهای مناسبی را طراحی کرده است، خاطرنشان کرد: بدین ترتیب پژوهشگر رویکرد خود را تعیین کرده است که نقش‌آفرینی جدیدی داشته باشد.
وی با بیان اینکه با رویکرد جدید زیست بوم نگاه ما بجای تخصیص منابع، بسیج منابع است، گفت: در این زیست بوم به سمت عرضه و تقاضا و نقش آفرینی توجه شده است؛ نقش آفرینی در اینکه عرضه تقویت و تقاضا تحریک شود و عناصر مورد نیاز به صورت جامعی پوشش داده شود، لذا ضروری است در طراحی زیست بوم به همه عناصر توجه شود.
رئیس پژوهشگاه نیرو با بیان اینکه به پژوهشگاه این اجازه داده شده که هر جایی که زیست بوم خلأ داشته باشد، آن را پر کند، ادامه داد: برای توانمند شدن در صنایع برق و نفت که از جمله صنایع کلیدی هستند، باید در آن حوزه توانمندی متکی به ظرفیتهای داخلی باشد و برای آینده طرح ریزی کرد.
قاضی زاده حل مشکل شکاف نوآوری یا دره مرگ را نقش آفرینی پژوهشگاه نیرو در این بخش دانست و گفت: برطرف کردن این مشکل از طریق تحلیل ریسک امکانپذیر است.
وی یادآور شد: 3 عنصر فناور، تأمین کننده مالی و پوشش دهنده ریسک از عناصر مهم در پژوهشهای منجر به تجاری سازی است.