پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 آبان 1399

تجاری سازی از اولویت های پژوهشگاه نیرو است

مسعود تقوائی، مدیر کل دفتر تحقیقات و توسعه فناوری شرکت توانیر با بیان اینکه بی توجهی به کاربست پژوهشی سبب بی ثمر شدن هر پژوهش در صنعت شده است، گفت: پژوهش صنعت نوعی کارگروهی است اگر برای بهره برداری از آن تلاش نشود، اتلاف وقت و هزینه است.
وی با بیان اینکه موسسات تخصصی از بودجه دولتی استفاده می کنند، افزود: این موسسات مالکیت گرا هستند و عمدتا تحقیقاتی را انجام می دهند که مشکلات موضوعی را دنبال کنند که در نهایت به تجاری سازی پژوهشهای کاربردی منجر شود، این از موضوعات مهمی است که پژوهشگاه نیرو دنبال می کند.
مدیر کل دفتر تحقیقات و توسعه فناوری شرکت توانیر با بیان اینکه اقتصاد امروز جهان به نوعی از منابع زیرزمینی و صنعت فاصله گرفته است، خاطرنشان کرد: امروزه رشد چشمگیر مراکز تحقیقاتی را باید پذیرفت، اما چرخه ناکامل پژوهش باید کامل شود و دستاوردهای پژوهشی به برطرف کردن مشکلات جامعه منجر شود.
تقوائی گفت: امروز در همه جای دنیا 30 تا 40 درصد محصولات صادراتی از فرآورده های حاصل تجاری سازی محصولات پژوهشی است، بنابراین نمی توان تجاری سازی را از محصولات دانش بنیان جدا کرد.
وی افزود: صنایع در صورتی حاضر به سرمایه گذاری هستند که یافته های پژوهشی نیاز آنها را برطرف کند، در بهترین شرایط از هر 100 ایده 5 تا 6 محصول تجاری سازی شود که می توان گفت حرکتی رو به جلو است.
مدیر کل دفتر تحقیقات و توسعه فناوری شرکت توانیر با بیان اینکه چشم انداز دانشگاههای مهم دنیا در قرن ۲۱ افزایش درآمد حاصل از محصولات تجاری سازی بیش از درآمد شهریه دانشجویی است، تصریح کرد: از اینرو حرکت به سمت تجاری سازی از اولویتهای پژوهشگاه نیرو است که در سال ۹۹ ،۱۲۰۰ اولویت تحقیقاتی را تعیین کرد که از این تعداد حدود ۶۰۰ طرح تحقیقاتی مصوب شد و تعدادی به تجاری سازی منجر شد.
تقوائی با بیان اینکه باید به دنبال سازوکاری باشیم که تجاری سازی سرعت بیشتری بگیرد، افزود: اهمیت آن به حدی است که باید مراکز R&D ایجاد شود. 

نخستین رویداد آنلاین محصولات تحقیقاتی شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای توزیع برق در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای رونمایی از 35 محصول تحقیقاتی شرکت های برق برگزارشد