پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 10 آبان 1399

نشست خبرگی پروژه " مدل کسب و کار ارائه خدمات در شبکه آزمایشگاهی صنعت برق" برگزار شد

در این راستا به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی ارائه خدمات شبکه آزمایشگاهی صنعت برق کشور و بهره‌برداری حداکثری از امکانات و منابع موجود در شبکه و پاسخگویی به نیازهای آزمایشگاهی صنعت برق در قالب انجام آزمون تجهیزات صنعت برق کشور، ضروری است مدل کسب و کار شبکه آزمایشگاهی مذکور توسعه یابد.
برای بهبود فضای کسب و کار در شبکه آزمایشگاهی صنعت برق و بهره‌گیری از دانش و تجربیات ذی‌نفعان در حوزه آزمایشگاه و آزمون در صنعت برق کشور، نشستی با حضور نماینده خبرگان فعالیت‌های آزمایشگاهی صنعت برق شامل نمایندگان آزمایشگاه‌های بخش خصوصی، آزمایشگاه‌های دولتی و نماینده صنعت در تاریخ 28 مهرماه 1399 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار گردید و با بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادات این خبرگان، مدل کسب و کار شبکه آزمایشگاهی صنعت برق کشور مورد همفکری قرار گرفت.
در این جلسه ابتدا، مهندس فرهادی مطالبی را در خصوص نقش و جایگاه، و اهمیت و الزام «آزمون، بازرسی و استاندارد» در صنعت برق و انرژی" ارائه نمودند. ایشان ضمن مطرح کردن توضیحاتی در خصوص الزامات قانونی ساختار مرکز آبانیرو، ابلاغیه‌های وزارت نیرو در این خصوص را تشریح و سپس مأموریت‌های دفتر برنامه‌ریزی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی را ارائه نمودند. در ادامه مهندس فرهادخانی مطالبی در خصوص مدل کسب و کار ارائه خدمات شبکه آزمایشگاهی صنعت برق ارائه کرده و توضیحاتی را در مورد شبکه‌های آزمایشگاهی موجود در کشور و جهان، و اجزای مدل کسب و کار شبکه آزمایشگاهی عنوان نمودند.
در ادامه نقطه نظرات خبرگان در حوزه آزمایشگاه در خصوص توسعه فضای کسب و کار شبکه آزمایشگاهی شامل اجزای اصلی شبکه همانند تعیین ارزش‌های بنیادین شبکه آزمایشگاهی، فعالیت‌های کلیدی مورد نیاز برای توسعه شبکه، منابع مورد نیاز شبکه و ..... مطرح و بررسی گردید.