پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 03 آبان 1399

توافق‌نامه همکاری میان پژوهشگاه نیرو و ساتکاب به امضا رسید

این توافق نامه در چارچوب مصوبه هیات وزیران در شهریور ماه سال 92، مبتنی بر؛ «صدور مجوز سازمان توسعه‌ای به پژوهشگاه نیرو و تحقق برنامه‌های راهبردی وزارت نیرو در بخش؛ آموزش، پژوهش و فناوری» و به متظور دستیابی به اهداف نظامنامه‌ای مدیریت پژوهش وفناوری، میان پژوهشگاه نیرو و شرکت مادر تخصصی ساتکاب مبادله شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، این توافق‌نامه همکاری با هدف تحقق برنامه‌های راهبردی وزارت نیرو در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری میان محمدصادق قاضی‌زاده رئیس پژوهشگاه نیرو و محمد ولی علاءالدینی؛ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ساتکاب مبادله شد.
توسعه زیست بوم نوآوری و حمایت از تجاری سازی نتایج تحقیقات در صنعت برق و کاربردی کردن نتایج تحقیقات در صنعت برق و انرژی از طریق تجمیع تقاضای بازارسازی این محصولات، تامین منابع مالی و پشتیبانی از ریسک تجاری سازی طرح‌های فناورانه، فراهم کردن زیرساخت مورد نیاز توسعه زیست بوم نوآوری، تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی به منظور رفع نیازهای صنعت برق و انرژی و تقویت زنجیره تامین داخلی فناوری‌ها از مفاد اصلی این تفاهم نامه ذکر شده است.