پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 22 مهر 1399

9 تفاهم‌نامه همكاری در شبكه آزمايشگاهی صنعت برق مبادله شد

این تفاهم نامه‌ها به منظور همکاری در ارائه خدمات آزمايشگاهی به صنايع و پژ‍وهشگران، میان شبكه آزمايشگاهی صنعت برق و آزمايشگاه‌‎های كشور مبادله شد.
با توجه به اهمیت نقش آزمایشگاه‌ها در ارزیابی كیفیت و عملكرد تجهیزات صنعت برق و انرژی، مدیریت راهبردی آزمایشگاه‌‌های صنعت برق و انرژی یك رویكرد مهم در برنامه‌های توسعه کشور می‌باشد.
شبكه آزمايشگاهی صنعت برق با بيش از 430 دستگاه و تجهيزات آزمايشگاهی توسط دفتر برنامه‌ریزی و تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی به عنوان دبيرخانه اين شبكه در مرکز آزمون، بازرسی، استانداردهای نیرو (آبانیرو)، راه‌اندازی و مشغول به فعاليت می‌باشد. اين دفتر مأموریت دارد تا زنجیره آزمون بر روی تجهیزات مورد استفاده در این صنعت را مدیریت نموده و سطح فعالیت‌های مرتبط را در هر قسمت در سطح ملی و بين‌المللی ارتقاء دهد.
از اين رو نیازسنجی، اولویت‌‌بندی، طراحی، تجهیز، راه‌‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های مورد نیاز صنعت برق و انرژی کشور در حوزه‌‌های تخصصی تولید، انتقال و توزیع برق و انرژی‌‌های تجدیدپذیر یکی دیگر از وظایف مهم دفتر برنامه‌ریزی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در راستای توسعه شبكه آزمايشگاهی صنعت برق می‌‌باشد.
براساس این گزارش به منظور گسترش شبکه آزمایشگاهی صنعت برق و همکاری در ارائه خدمات آزمایشگاهی به صنایع و پژوهشگران، 9 تفاهم‌نامه همكاری جديد میان شبكه آزمايشگاهی صنعت برق و آزمايشگاه‌‎های كشور شامل؛ آزمايشگاه فشار قوی دانشگاه تهران، آزمايشگاه روشنايی دانشگاه تهران، آزمايشگاه الكترومغناطيس دانشگاه صنعتی اميركبير، آزمايشگاه فشار قوی واحد علم و صنعت، شركت صنعتی گام اراك، شركت توليدی توان ره صنعت، شركت رنگ صنعتی اميركبير (مترا)، شركت مقره‌سازی ايران و شركت صنايع انر‍ژی (اپيل)، به امضا رسيد.
گفتنی است، بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها که در پژوهشگاه نیرو امضا شد، آزمايشگاه‌های عضو شبكه متعهد می‌گردند، نهايت همكاری را در ارائه خدمات آزمايشگاهی خود به صنايع و پژ‍وهشگران حوزه صنعت برق داشته باشند.