پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 07 مهر 1399

برگزاری جلسه هماهنگی بین مدیر محترم دفتر امور پژوهش، فناوری و نوآوری ساتبا و مجری طرح انرژی زمین گرمایی پژوهشگاه نیرو، مهرماه 1399

بنا به درخواست مجری طرح انرژی زمین گرمایی (آقای مهندس نورعلیئی)، جلسه مشترکی بین مجری مذکور، کارشناس مربوطه و آقای دکتر شعبانی کیا، مدیر محترم دفتر امور پژوهش، فناوری و نوآوری سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و کارشناسان دفتر مذکور، در روز سه شنبه مورخ 1399/7/1 در محل ساختمان ساتبا برگزار گردید.
در این جلسه، مجری طرح انرژی زمین گرمایی، توضیحاتی را در خصوص ظرفیت های موجود در پژوهشگاه نیرو در اجرای پروژه های مرتبط با حوزه زمین گرمایی و نحوه همکاری با ساتبا مطرح نموده و خواستار حمایت دفتر پژوهش ساتبا از پروژه های پیشنهادی پژوهشگاه نیرو در حوزه انرژی زمین گرمایی شدند. در ادامه، مدیر محترم دفتر امور پژوهش ساتبا استفاده از تجربیات موجود در پژوهشگاه نیرو در حوزه انرژی زمین گرمایی را جزو اقداماتی برشمردند که در آینده، ادامه خواهد یافت.
در ادامه، ایشان به عنوان نخستین گام در خصوص همکاری های مشترک، درخواست نمودند که پژوهشگاه نیرو اطلاعاتی را در خصوص عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا، وبینار های تخصصی و جلسات هم اندیشی در حوزه انرژی زمین گرمایی برای دفتر پژوهش ساتبا تهیه و ارسال نمایند. همچنین، مقرر گردید کارشناسان حوزه انرژی زمین گرمایی پژوهشگاه نیرو، همکاری لازم را در خصوص فعالیت های پژوهشی آتی دفتر تحقیقات ساتبا بعمل آورند. در خاتمه جلسه، مقرر گردید جلسات هماهنگی فیمابین در آینده نیز به صورت ماهیانه تداوم یابد.