پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 02 مهر 1399

اولین دوره آموزشی مدیریت ریسک در آزمایشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برگزار شد

در این دوره، اصول، چارچوب و فرآیند مدیریت ریسک بر اساس استاندار ISO/IEC 17025:2017 و نحوه پیاده‌سازی و شناسایی انواع ریسک‌ها اعم از آزمون، بی‌طرفی و سایر موارد در آزمایشگاه‌ها با کمک ابزارهای مختلف شناسایی و تحلیل ریسک ارائه گردید و جهت اثربخشی این دوره از حاضرین خواسته شد تا انواع ریسک‌های موجود در آزمایشگاه‌های خود را با توجه به جداول دو بعدی و سه بعدی شناسایی و ارائه نمایند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، ارائه خدمات متمایز و منحصر به فرد براساس ماموریت هر سازمان‌، نتیجه برخورداری از نیروی انسانی منحصر به فرد در آن سازمان است و بهترین راه ایجاد یک تیم از افراد خبره در هر سازمان، ایجاد یک فرآیند آموزشی صحیح و بررسی اثربخشی آن است. لذا با توجه به فرآیند استقرار استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در حوزه خدمات آزمایشگاهی در سطح صنعت و ملی، ضروری است کارکنان کلیدی به لحاظ آشنایی با استاندارد و درک آن تحت آموزش قرار گیرند.
بنابراین از آنجائیکه تفکر مبتنی بر ریسک در این استاندارد، به منظور افزایش اثربخشی سیستم مدیریت، دستیابی به نتایج بهبود یافته و پیشگیری از اثرات منفی در فعالیتهای آزمایشگاهی الزام شده است، بر این اساس اولین دوره آموزشی مدیریت ریسک در آزمایشگاه ها براساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017 با همکاری امور آزمایشگاه‌های معاونت پژوهشی پژوهشگاه نیرو در پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.
این دوره آموزشی، به همت مهندس فیضی‌نیا و با حضور ارزشمند استاد عالیقدر مهندس برهانی مشاور محترم امور آزمایشگاه‌های پژوهشگاه نیرو و مسئولین و کارشناسان کلیدی آزمایشگاه‌ها با رعایت موازین بهداشتی طی دو روز شنبه و دوشنبه مورخ 15 و 17 شهریور ماه سالجاری در سالن حافظ پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.