پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 31 شهریور 1399

نخستین جلسه کمیته راهبری" طرح جامع نیازسنجی، اولویت بندی،طراحی، تجهیز، راه اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه تخصصی توزیع نیروی برق "برگزار شد

نخستین جلسه کمیته راهبری"طرح جامع نیازسنجی، اولویت بندی، طراحی، تجهیز، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه تخصصی توزیع نیروی برق" روز شنبه 29 شهریور 1399 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. در این جلسه آقای مهندس فرهادی، رئیس مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو(آبانیرو)، با اشاره به الزامات موجود در قانون برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردها و نظام‌نامه مدیریت و راهبری پژوهش و فن‌آوری وزارت نیرو، اهمیت آزمون و استانداردسازی و بازرسی را در صنعت برق مورد تاکید قرار دادند.
در ادامه جلسه، ایشان، ضمن ارائه ساختار و ساز و کار مرکز آبانیرو و ارکان این مرکز، بر نظارت و مدیریت دفتر برنامه‌ریزی و تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در مرکز آبانیرو بر اجرای فعالیت‌ها و فرآیندهای"طرح جامع نیازسنجی، اولویت بندی، طراحی، تجهیز، راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در حوزه تخصصی توزیع نیروی برق" تاکید نمودند.
سپس آقای مهندس ایرانی به عنوان دبیر کمیته راهبری و مجری طرح فوق‌الذکر، ضمن بیان سابقه اقدامات انجام شده مرتبط با طرح، پیش‌نویس منشور طرح را جهت بررسی و اعلام نظر ارائه نمودند.
در ادامه جلسه، اعضای کمیته بر رویکرد شناسایی، سازماندهی و بهره‌گیری حداکثری از امکانات آزمایشگاهی موجود در کشور به ویژه بخش خصوصی تایید کردند. همچنین اعمال نظارت بر بهبود مستمر کیفیت محصولات مورد استفاده در حوزه توزیع برق، با هدف حمایت از تولیدکننده محصول با کیفیت در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد میان طرح جامع آزمایشگاه‌های حوزه توزیع و گروه کنترل کیفیت دفتر مهندسی و راهبری شبکه شرکت مادر تخصصی توانیر ارتباط و همکاری نزدیک‌تر شکل گیرد.