پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 04 فروردین 1399

فراخوان ارسال مقاله به مجله Electromechnical Energy Conversion Systems (EECS)

فصلنامه علمی تخصصی EECS با شماره شاپای (ISSN) 2676-430X که توسط پژوهشگاه نیرو منتشر می‌شود سومین شماره از جلد اول خود را در تابستان-پاییز 1399 منتشر خواهد کرد. از کلیه اساتید ، پژوهشگران، دانشمندان و دانشجویان رشته‌های مرتبط در این حوزه دعوت می‌شود تا مقاله‌های ارزشمند خود را برای انتشار در این مجله ارسال فرمایند. ارسال مقالات فقط از طریق سایت و پس از ورود یا ثبت‌نام در سایت قابل انجام است.
لینک ارسال مقالات : http://eecs.nri.ac.ir/contacts?_action=loginForm