پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 19 شهریور 1399

مدیر حراست و امور محرمانه پژوهشگاه نیرو منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر قاضی زاده رئیس پژوهشگاه نیرو "مجید محمودیان" به سمت مدیر حراست و امور محرمانه پژوهشگاه نیرو منصوب شد.
در این جلسه که در روز چهارشنبه 19 شهریورماه و با حضور رئیس مرکز حراست وزارت نیرو، قائم مقام و معاون حفاظت پرسنلی و معاون حفاظت فیزیکی وزارت نیرو و مدیران ارشد پژوهشگاه نیرو برگزار گردید؛ "مجید محمودیان" به عنوان مدیر حراست و امور محرمانه پژوهشگاه نیرو معرفی شد و از خدمات روح الله زمانی صفت در طول تصدی این مسئولیت با اهدای لوح تقدیر قدردانی به عمل آمد.