پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 19 مرداد 1399

فراخوان طراحی و ساخت ترانسفورماتور الکترونیکی با سطوح ولتاژ 20 کیلوولت به 400 ولت

در راستای حرکت به سوی شبکه های توزیع برق نسل آینده و بهره گیری از شبکه های توزیع هیبریدی (AC/DC) پژوهشگاه نیرو در نظر دارد از یک شرکت منتخب به منظور طراحی و ساخت ترانسفورماتور الکترونیکی با سطوح ولتاژ 20 کیلوولت به 400 ولت مورد استفاده در پستهای توزیع برق حمایت نماید. لذا از کلیه شركت‌های تولیدکننده، هسته های فناور و شرکت‌های دانش بنیان که تمايل به همكاری در پروژه فوق الذکر را دارند تقاضا می‌گردد پیشنهاد درخواست همکاری خود را رسما تا انتهای وقت اداری روز شنبه مورخ 99/06/15 به آدرس زیر ارسال نمایند: آدرس: تهران- شهرک غرب- انتهای بلوار شهید دادمان- پژوهشگاه نیرو- پژوهشکده توزیع برق- صندوق پستی 14665517
تلفکس : 88079441
وب سایت: https://www.nri.ac.ir/Institute/Power-Distribution
ایمیل: mgilvanejad@nri.ac.ir