پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 15 مرداد 1399

اولین ایستگاه شارژ موتور سیکلت برقی در کشور

اولین ایستگاه شارژ موتور سیکلت برقی در کشور با مشارکت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران- تهران بزرگ و البرز و مرکز خودرو برقی پژوهشگاه نیرو به بهره‌برداری رسید. این ایستگاهها قادرند تعداد 16 موتور سیکلت‌ برقی را همزمان شارژ نمایند.