پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 08 مرداد 1399

برگزاری جلسه کمیسیون فنی مجازی مراحل اول و دوم پروژه " امکان سنجی بهره برداری از پمپ حرارتی زمین گرمایی، بررسی گلوگاه‌های توسعه آنها و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاربرد گسترده آنها در کشور"- مرداد 1399

با توجه به شیوع بیماری کرونا و به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی، جلسه کمیسیون فنی مراحل اول و دوم پروژه مذکور از ساعت 13 و 30 دقیقه لغایت 14 و 30 دقیقه روز دوشنبه مورخ 1399/5/6، به صورت مجازی در محیط نرم افزاری Adobe connect برگزار گردید. در این جلسه، مجری طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی و سایر کارشناسان طرح مذکور، نماینده کنترل پروژه، مدیر پروژه مربوطه، محقق و ناظر پروژه نیز حضور داشتند.
لازم ذکر آنکه، اجرای این پروژه طی فراخوان‌های بعمل آمده، به شرکت انرژی گستران تجدیدپذیر واگذار شده بود. در این جلسه، محقق پروژه، سخنرانی کوتاهی در خصوص نتایج مراحل اول و دوم پروژه ایراد نمود که پس از خاتمه گفتگوها، گزارش‌های مراحل مذکور، مورد تأیید همه حضار قرار گرفتند. یادآور می‌گردد در مرحله اول پروژه، وضعیت اقلیمی مناطق مختلف کشور و همچنین، انواع سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی متداول در کشور، مورد بررسی قرار گرفته بودند. در مرحله دوم پروژه نیز قطعات و تجهیزات مختلف سیستم‌های پمپ حرارتی زمین گرمایی، با دقت، مورد بررسی قرار گرفته بودند.