پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 تیر 1399

فراخوان شناسایی شرکت‌های فعال در حوزه صرفه جویی مصرف آب کولرهای آبی

پژوهشگاه نیرو در نظر دارد با هدف افزایش بهره وری و صرفه جویی مصرف آب در کولرهای آبی و بررسی و استخراج مدل‌های مناسب اقتصادی جهت خرید آب صرفه جویی شده، اقدام به شناسایی شرکت‌های فعال در حوزه صرفه جویی مصرف آب کولرهای آبی نماید. لذا از کلیه شركت‌های تولیدکننده کولرهای آبی، هسته‌های فناور و شرکت‌های دانش بنیان که فعالیت‌های قابل توجهی را در زمینه فوق الذکر به انجام رسانیده اند تقاضا می‌گردد نسبت به تکمیل فرم پیوست و ارسال آن تا تاریخ پنجشنبه مورخ 99/05/16 به آدرس زیر اقدام نمایند:
آدرس: تهران- شهرک غرب- انتهای بلوار شهید دادمان- پژوهشگاه نیرو- مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته- صندوق پستی 14665517، تلفن : 88364623-021 ، فکس : 88590165-021
وب سایت: www.motor.nri.ac.ir
ایمیل: info@motor.nri.ac.ir