پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 28 تیر 1399

برخی از نشست های سال 1398 مرکز توسعه فناوری بهره برداری نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی به شرح زیر می‌باشد:

‌تاريخچه:
  • برگزاری پنل صنعت برق همایش بین المللی همایش بین‌المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی (مدیران فنی نگهداری و تعمیرات)
  • ارایه موضوع eMaintenance در همایش بین المللی همایش بین‌المللی مدیریت دارایی‌های فیزیکی
  • برگزاری هم اندیشی جایزه تعالی نگهداری و تعمیرات
  • حضور در شورای راهبری جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی