پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 25 خرداد 1399

برگزاری جلسه کارشناسی در خصوص "بهره برداری از انرژی زمین گرمایی نهفته در چاه‌های متروکه نفت و گاز" با مدیران و کارشناسان شرکت نفت مرکزی ایران – خرداد ماه 1398

پیرو مکاتبات بعمل آمده با شرکت نفت مرکزی ایران و هماهنگی های بعمل آمده با شرکت مذکور، در روز دوشنبه مورخ 1399/03/19، جلسه کارشناسی در خصوص "بهره برداری از انرژی زمین گرمایی نهفته در چاه های متروکه نفت و گاز" در محل سالن کنفرانس مهندس چیت چیان پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. در این جلسه، برخی از مدیران و کارشناسان اداره پژوهش شرکت نفت مرکزی ایران، حضور داشتند. از سوی پژوهشگاه نیز، معاون محترم پژوهشکده انرژی و محیط زیست، مدیر محترم گروه انرژی های تجدیدپذیر، مجری محترم طرح انرژی زمین گرمایی و کارشناسان طرح مذکور، حضور داشتند.
در ابتدای جلسه، آقای دکتر ابراهیمی، حضار در جلسه را معرفی نمود. سپس در ادامه، ایشان، فایل سخنرانی خود در خصوص موضوع جلسه را برای حاضرین در جلسه ارائه نمود. در ادامه، مدیر امور پژوهش شرکت نفت مرکزی، مشخصات برخی از چاه های متروکه خود را برای سایر کارشناسان، توضیح داد. در ادامه، یکی دیگر از کارشناسان شرکت یاد شده، نتایج مطالعات خود در خصوص بررسی گرادیان حرارتی در چاه های نفت واقع در برخی از میادین نفتی را برای حضار ارائه نمود. سپس، یکی از کارشناسان نفتی، اشاره کرد که در حال حاضر، آب شور تولیدی از میدان گازی خانگیران، یکی از معضلات کنونی آنها به شمار می رود. زیرا آب خروجی از چاه، از یک سو به دلیل شوری بسیار زیاد، موارد مصرف نداشته و از سوی دیگر، بنا به دلایل زیست محیطی، رهاسازی آن در طبیعت نیز امکان پذیر نمی باشد. لذا ایشان اظهار داشت در حال حاضر، رفع این مشکل، جزو مهم ترین اولویت های تحقیقاتی و فناورانه شرکت نفت مرکزی محسوب می گردد.
در خاتمه، مقرر گردید به منظور آغاز همکاری های مشترک، نخست، تفاهم نامه/توافق نامه ای بین شرکت نفت مرکزی ایران و پژوهشگاه نیرو، منعقد گردد. سپس، با استناد به توافق نامه/توافق نامه مذکور، فعالیت های موردی پژوهشی و اجرایی، آغاز گردد.