پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 25 خرداد 1399

آگهی فراخوان جلب مشارکت در دست‌یابی به دانش فنی و تولید پنل خورشیدی AC

پژوهشگاه نیرو در نظر دارد از دست‌یابی به دانش فنی و ساخت محصول پنل خورشیدی AC با استفاده از میکرواینورترهای هوشمند خورشیدی ساخت داخل به منظور استفاده در سامانه‌های کوچک خانگی حمایت نماید. در همین راستا از کلیه سازندگانی که حائز شرایط زیر بوده و توانایی ساخت بومی میکرواینورتر فتوولتائیک را دارند، دعوت به عمل می‌آید حداکثر تا پایان وقت اداری ‌شنبه مورخ 1399/3/31 و از طریق ارسال نامه رسمی به شماره فکس 88078296-021 و یا ارسال نامه به ایمیل SolarCenter@nri.ac.ir خطاب به مرکز توسعه فناوری انرژی خورشیدی پژوهشگاه نیرو، مراتب آمادگی خود را اعلام نمایند.

شرایط متقاضیان:
- داشتن شخصیت حقوقی
- دارا بودن نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فراخوان توسط متقاضی یا شریک رسمی وی
- داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع فراخوان
آدرس: تهران- شهرک غرب- انتهای بلوار شهید دادمان- پژوهشگاه نیرو- مرکز توسعه فناوری انرژی خورشیدی صندوق پستی 14665517
تلفن : 88590166 - 021
وب سایت: https://www.nri.ac.ir/solar-center
ایمیل : SolarCenter@nri.ac.ir