پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 خرداد 1399

کسب جایزه استاندارد 34000 توسط مدیریت توسعه منابع انسانی و آموزش پژوهشگاه نیرو

سمیه نعمتی معاون مدیر توسعه منابع انسانی و آموزش در تشریح اهداف جایزه ملی مدیریت منابع انسانی گفت: هدف این جایزه توسعه فرآیندهای مدیریت منابع انسانی در سازمانهاست که نتیجه آن توسعه منابع انسانی در یک سازمان خواهد بود. به عبارتی دیگر جایزه استاندارد 34000 هدایت سازمان‌های کشور در مسیری است که بتوانند با آسیب‌شناسی، فرایندهای مدیریت منابع انسانی را به حرکت در مسیر تعالی، استحکام و قدرت بخشند.
وی ادامه داد: مدیریت منابع انسانی یکی از دغدغه‌های اصلی همه مدیران ارشد سازمان‌هاست و برای مدیریت موثر منابع انسانی انواع روش‌ها به کار گرفته می‌شود تا بهره‌وری منابع انسانی ارتقا یابد. مدل 34000 برای پاسخگویی به این مساله ایجاد شده است تا بتواند بطور یکپارچه و منسجم همه فرایندهای منابع انسانی را آسیب شناسی و اثر بخشی آنها را ارزیابی و سازمان‌ها را در جهت ایجاد و ارتقاء آنها یاری کند.
نعمتی تصریح کرد: بر اساس مدل 34000 می توان وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی در سازمان را بررسی و پروژه‌ها و اقدامات بهبود و توسعه آنها را فراهم کرد و یک فرهنگ تعالی و کمال را در سازمان ایجاد نمود.
نعمتی گفت: در مدل تعالی مدیریت منابع انسانی، 3 جهت‌دهنده یا توانمندساز و 7 فرایند مدیریت منابع انسانی تعریف شده است که به تفکیک در سطوح بلوغ مختلفی قرار گرفته‌اند. این توانمندسازها و فرایندها دارای امتیاز هستند. وضعیت و امتیاز سنجه‌ها، نقشی بسیار مهم در هدایت و حصول اطمینان از کارکرد مؤثر فرایندهای منابع انسانی دارد و در درون فرایندها و سپس در نتایج منابع انسانی بررسی می‌شود.
در صورت عملکرد بهینه توانمندسازها و فرایندهای هفتگانه مدیریت منابع انسانی و سنجه‌های آنها، انتظار می‌رود که وضعیت نگرش‌های منابع انسانی بهبود یابد.
سطوح جایزه مدل تعالی مدیریت منابع انسانی نیز به تفکیک دامنه امتیازات قابل کسب، گرید، میزان انطباق سازمان با هر گرید، میزان انحراف از مدل و نوع جایزه قابل تخصیص به هر طبقه می‌باشد.
در این راستا طی سال 98 تیم ارزیاب ، براساس عوامل زیر به سنجش فرآیندها از حیث تطابق با استاندارد مزبور در پژوهشگاه نیرو پرداختند.
1- اطلاعات ارائه شده توسط همکاران مدیریت توسعه منابع انسانی و آموزش درخصوص فرآیندهای موجود؛
2- مستندات موجود در پژوهشگاه؛
3- پرسش و پاسخ با واحدهای متولی فرآیندها (به طور مثال اداره تشکیلات و فرآیندها، مدیریت برنامه‌ریزی و کیفیت و ...)؛
4- پرسش و پاسخ با همکاران که به صورت تصادفی توسط تیم ارزیاب انتخاب شده بودند؛
5- نتایج حاصل از نگرش‌سنجی از پرسنل پژوهشگاه که به صورت برخط در تاریخ‌های 1398/3/12 و 1398/4/19 انجام شده بود.
و نهایتا در مراسم اختتامیه چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، به برندگان ارزیابی مبتنی بر استاندارد 34000 و براساس رتبه‌های کسب شده مطابق با سطح بلوغ فرآیندها جایزه‌ای تحت عنوان جایزه استاندارد 34000 اعطا شد.
براساس گزارش‌های ارائه‌شده در سال‌جاری تعداد 174 سازمان در ارزیابی شرکت کرده که از میان آنها تنها 42 سازمان موفق به دریافت جایزه تعالی شدند. پژوهشگاه نیرو موفق به کسب نشان بلورین D1 در ارزیابی مذکور و دریافت جایزه استاندارد 34000 در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی شد و از آنجا که سازمان‌های دولتی به لحاظ الزامات قانونی، محدودیت‌های زیادی در برنامه‌ریزی فرآیندهای منابع انسانی خود دارند، کسب رتبه بلورین D1 برای پژوهشگاه رتبه قابل توجه و موجب دلگرمی برای ادامه فعالیت در جهت ارتقا می‌باشد.
امید است در آینده با همراهی تمام متولیان و ذی‌نفعان گام‌های بزرگتری در مسیر تعالی برداشته شود.