پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 18 خرداد 1399

دبیر شورای تخصصی ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان کالاها و تجهیزات تخصصی شرکت تولید نیروی برق حرارتی منصوب شد

با صدور حکمی از سوی مهندس طرزطلب، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی، مهندس اعظم باجقلی (مدیر دفتر بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی مرکز آبانیرو)، به عنوان عضو و دبیر شورای تخصصی ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان کالاها و تجهیزات تخصصی شرکت تولید نیروی برق حرارتی منصوب شد.
در صنعت برق، تحقق اهدافی نظیر ایجاد وحدت رویه و انسجام‌بخشی در فرآیندهای کنترل کیفیت، سیاست‌گذاری‌های موثر در توسعه توانمندی‌های ساخت داخل، ارتقاء کیفی کالاها بویژه محصولات داخلی، توسعه بازارهای هدف اعم از بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی، یکپارچگی و قابل اعتماد نمودن اطلاعات در خصوص اقلام، کالاها، تجهیزات و استقرار سیستم کنترل کیفیت در صنعت برق از الزامات اساسی می‌باشند.
شورای تخصصی ارزیابی صلاحیت تأمین‌کنندگان کالاها و تجهیزات تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، به منظور تحقق اهداف مذکور با مدیریت شرکت مادر تخصصی برق حرارتی در حوزه تولیدبرق، در زمینه فرآیند ارزیابی بازرسان و تأمین‌کنندگان و مطابقت با استاندارد کالاهای تخصصی صنعت برق، تشکیل شده است. طبق مقررات صنعت برق، رعایت استانداردهای محصول و تولید، عوامل اصلی ارزیابی کیفی متقاضیان و به عنوان یکی از عوامل رد یا پذیرش در ارزیابی صلاحیت تامین‌کنندگان کالاهای تخصصی صنعت برق به شمار می‌روند. احراز صلاحیت، منوط به انجام آزمون‌های نوعی و استقرار برنامه کنترل کیفیت (QC Plan) در فرآیند تولید است.
دبیرخانه شورای تخصصی ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان کالاها و تجهیزات تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو و در دفتر بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی در پژوهشگاه نیرو مستقر می‌باشد. از مهم‌ترین وظایف دبیرخانه به عنوان بازوی اجرایی شورای مذکور، طراحی، تجهیز و راه‌ اندازی سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات حاصل از رویه‌ها و فرآیندهایی است که در شورای تخصصی تهیه و جهت انجام به تایید می‌رسند. از دیگر وظایف دبیرخانه شورا، مدیریت ارزیابی صلاحیت بازرسان، تأمین‌کنندگان و مطابقت با استانداردهای تولید بر اساس انجام آزمون‌های لازم در آزمایشگاه‌های معتبر و انعکاس نتایج آن به شورا جهت تایید یا رد محصول می‌باشد.
بر این اساس با صدور حکمی توسط مهندس طرزطلب، رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت تولید نیروی برق حرارتی، مهندس اعظم باجقلی (مدیر دفتر بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی مرکز آبانیرو، به عنوان عضو و دبیر شورای تخصصی ارزیابی صلاحیت تأمین کنندگان کالاها و تجهیزات تخصصی شرکت تولید نیروی برق حرارتی منصوب گردید.