پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 21 اردیبهشت 1399

امضای پنج تفاهم‌نامه همكاری در شبکه آزمایشگاهی صنعت برق

در راستای هم‌افزایی توانمندی‌های آزمایشگاهی، استفاده بهینه از امکانات موجود جهت ارائه خدمات علمی _ آزمایشگاهی و تسهیل در دسترسی صنایع و پژوهشگران به خدمات مطلوب آزمایشگاهی در حوزه صنعت برق، پنج تفاهم‌نامه‌ی‌ همکاری بین شبکه آزمایشگاهی صنعت برق و آزمایشگاه‌های متقاضی منعقد شد.
دفتر برنامه‌ریزی و تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در مرکز آزمون، بازرسی، استانداردهای نیرو(آبانیرو)، با ایجاد و راه‌اندازی شبکه آزمایشگاهی صنعت برق، با بیش از 250 دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهی، فعالیت‌ها و برنامه‌های متنوعی را به منظور ارایه دستاوردها و همچنین ارایه توانمندی‌های آزمایشگاهی کشور، در این دفتر برنامه‌ریزی و اجرا نموده است.
بر اساس این گزارش، دفتر برنامه‌ریزی و تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی در جهت تحقق اهداف بلند مدت خود در راستای دستیابی به بهبود کیفی و افزایش کمّی خدمات آزمایشگاهی در حوزه‌ صنعت برق و تسهیل در دسترسی پژوهشگران و صنایع کشور به خدمات آزمایشگاهی، تفاهم‌نامه‌های‌ همکاری بین شبکه آزمایشگاهی صنعت برق و آزمایشگاه‌های متقاضی همکار منعقد نموده است.
در این راستا، پنج تفاهم‌نامه‌ همکاری بين شبکه آزمایشگاهی صنعت برق از يك طرف و آزمایشگاه‌های فشار قوی شرکت پارس سوئیچ، شرکت سیمکو، شرکت صا ایران، شرکت لکسر و مرکز پایش وضعیت دانشگاه صنعتی شریف، به امضا رسید.
براساس این تفاهم‌نامه‌ها که در پژوهشگاه نیرو امضا شد، دو طرف در زمینه هم‌افزایی توانمندی‌های آزمایشگاهی، استفاده بهینه از امکانات موجود جهت ارائه خدمات علمی_ آزمایشگاهی و تسهیل در دسترسی صنایع و پژوهشگران به خدمات مطلوب آزمایشگاهی در حوزه صنعت برق، همکاری خواهند کرد.
قرار است اين تفاهم‌نامه از زمان مبادله، 6 ماه شمسی برای آزمایشگاه متقاضی، تحت عنوان عضویت آزمایشی و در صورت توافق طرفين و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه و تایید شبکه آزمایشگاهی صنعت برق، با موضوعات مطرح شده در تفاهم‌نامه، تحت عنوان عضویت قطعی، در مدت دو سال اجرایی گردد.