پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 26 فروردین 1399

گزارش بررسی مدیریت پیشامدهای ناشی از بیماری‌های همه گیر در سیستم قدرت، در معاونت راهبری شرکت مدیریت شبکه برق ایران تهیه شد

با توجه به ماهیت سیستم قدرت و اتکاء این سیستم به کارکنان کلیدی، شیوع و همه گیری یک بیماری در جوامع بشری، یک تهدید قابل توجه برای سیستم قدرت و صنعت برق به شمار می آید.
سوابق همه گیری انواع بیماریها در گذشته نشان می دهد که این پتانسیل برای وقوع یک رویداد بسیار شدیدتر نیز وجود دارد. رویدادی که می تواند با ایجاد بیماری در بخش قابل توجهی از نیروی انسانی یا از دسترس خارج نمودن آن به دلیل بیماری اعضای خانواده یا تعطیلی مدارس، بر عملکرد شبکه برق تاثیر بگذارد.
در این گونه رویدادها، در صورت عدم برنامه ریزی و اتخاذ اقدامات لازم، از دست دادن پرسنل کلیدی سیستم، عدم تامین تجهیزات مورد نیاز شبکه به دلیل قرنطینه و تعطیلی نهادها و ... سیستم را در معرض تهدیدات بزرگتری در مقایسه با وقوع انواع پیشامدهای متداول در سیستم قدرت قرار خواهد داد.
هم اکنون باید در راستای مدیریت پیشامدهای ناشی از شیوع بیماری همه گیر کووید -19 در صنعت برق و سیستم قدرت که عملکرد آن متکی بر کارکنان کلید است سریعا اقدامات لازم برای کاهش اثرات بیماریهای همه گیر و جلوگیری از زمین گیر شدن سیستم قدرت اتخاذ گردد و مطالعات لازم جهت پیشگیری از همه گیری بیماری ها، آسیب پذیری سیستم قدرت و اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی مورد نیاز توسط سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی بخش برق تهیه گردد.
بر این اساس شرکت مدیریت شبکه برق ایران به تهیه گزارشی در خصوص مدیریت پیشامدهای ناشی از بیماریهای همه گیری در سیستم قدرت اقدام نموده اند که در این گزارش با استفاه از مراجع و منابع موجود در این زمینه، سعی گردیده است پیش نویسی جهت مستند سازی اقدامات مورد نیاز برای مدیریت بیماری‌های همه گیری تهیه شود. تا با تکیه بر دانش، تخصص و تعهد کارکنان مجموعه صنعت برق و استفاده از تجربیات جهانی، علاوه بر گذر موفق از این شرایط بتوان دستورالعمل و رویه های منسجمی برای مدیریت رویدادهای مشابه در آینده تدوین نمود.
در این گزارش برنامه‌ريزی برای کنترل بيماری همه‌گير شامل دو محور اساسی است: برنامه‌ريزی خاص برای هر شرکت و سازمان و برنامه‌ريزی در سطح کلان بخش برق. برنامه‌های خاص توسط هر شرکت و سازمان تهيه می‌شوند تا بتوانند پاسخ آن سازمان به همه‌گيری بيماری را برنامه‌ريزی کنند. برنامه‌ريزی در سطح کشور، هماهنگی مورد نياز بين کليه شرکت‌ها و سازمان‌های صنعت برق را در بر می‌گيرد.
همچنین برنامه‌هایی که براي شرکت‌ها در نظر گرفته مي‌شود، داراي دو مؤلفه است. اولين مولفه تداوم فرآیندهای اصلی سازمان شامل؛ تهیه و تدوین یک برنامه مکتوب واکنشی و پیشگیرانه،شناسایی کارکنان کلیدی سازمان،شناسایی آستانه های بحرانی در کفایت تعداد کارکنان کلیدی،تخصیص منابع انسانی پشتیبان برای فرآیندهای کلیدی و حساس، صرف نظر از فرآیندهای غیرضروروی،کنترل عفونت در محیط کار/جداسازی اجتماعی وکنترل دسترسی به محل های کلیدی و حساس،آموزش کارکنان و خانواده ها و خویش - غربالگری کارکنان/ محیط کار واستراتژی های بازیابی (در دوره رفع بیماری) و مولفه دوم برنامه ریزی خاص هر سازمان در ارتباط با پاسخ عملیاتی آن سازمان نسبت به تغییر شرایط نیروی انسانی به صورت کاملا هماهنگ با سایر سازمان ها در صنعت برق می‌باشد.
گفتنی است؛ پنج مرحله واکنش به بيماری‌های همه‌گير (مرحله 1: هشدار همه‌گيري جهانی، مرحله ۲: پيش از همه‌گيری جهانی، مرحله ۳: شيوع در سطح جهان، مرحله ۴: اختلال حداکثری، مرحله ۵: بازيابی در بلند مدت) چارچوب برنامه‌ريزی کارآمدی را بدست می‌دهد که براساس آن اطلاعات مفید و کاربردی در این گزارش برای انجام اقدامات کليدی، مسئوليت‌های تعيين شده و تاريخ اتمام عملیات توسط شرکت‌ها و سازمان‌ها ارائه شده است.
برای دانلود و مطالعه این گزارش بر روی لینک زیر کلیک نمایید.