پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 23 فروردین 1399

رئیس ستاد پشتیبانی علمی صنعت برق در مواجهه با بحران شیوع کرونا منصوب شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، این انتصاب با توجه به شیوع ویروس کرونا و ایجاد مخاطراتی برای صنعت برق کشور و به منظور اتخاد تدابیر لازم برای مواجهه صحیح با آثار و تبعات سوء این بحران و به منظور ایفای نقش علمی پژوهشگاه نیرو، صورت گرفته است.
دکتر قاضی زاده در این حکم انتصاب، بر پیشبرد انجام فعالیت‌های دانش محور جهت رفع نیازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت صنعت برق، فراهم نمودن سازوکار لازم به منظور تدوین اسناد سازمانی مورد نیاز از قبیل ضوابط و استانداردهای مربوطه و ارائه توصیه‌های علمی لازم به ارکان صنعت برق کشور تاکید نموده است .
همچنین در این حکم انتصاب قید شده است که نظر به اهمیت انجام اقدامات لازم در اسرع وقت و ضرورت حصول نتایج مربوطه در زمان مناسب، کلیه ارکان پژوهشگاه نیرو، ابلاغیه‌های آن ستاد را در شان ابلاغ ریاست پژوهشگاه تلقی نموده و پاسخگوی مطالبات مربوطه خواهند بود.
تاکید بر موضوعات مدیریت دانش و شبکه‌سازی و بهره مندی حداکثری از زیرساخت‌های پژوهشگاه نیرو از دیگر موارد قید شده در این حکم می‌باشد.