پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 21 اسفند 1398

فراخوان پژوهشگاه نیرو برای انتخاب رئیس پژوهشکده توزیع

پژوهشگاه نیرو در راستای راهبرد شایسته‌گزینی و ايجاد فرصت‌های برابر برای افراد واجد شرایط، با لحاظ نمودن مجموعه قوانین، ضوابط و اسناد بالادستی، از اشخاص ذی‌صلاح برای همکاری در سمت «رئیس پژوهشکده توزیع» دعوت می‌نمايد آمادگی و درخواست خویش را اعلام فرمایند.
   الف) اهم وظایف و مسئولیت‌های رئیس پژوهشکده توزیع
1. برنامه‌ریزی، پیگیری و اجرای سیاست‌ها و تکالیف ابلاغی وزارت نیرو، شرکت مادرتخصصی توانیر و پژوهشگاه نیرو در حوزه‌ی فعالیت‌های دانش‌محور صنعت توزیع برق
2.تدوین برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و ساليانه‌ پژوهشکده توزیع بر مبنای سیاست‌ها و تکالیف ابلاغی وزارت نیرو، شرکت مادرتخصصی توانیر و پژوهشگاه نیرو در حوزه‌ی فعالیت‌های دانش‌محور صنعت توزیع برق همسو با خط‌مشی‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی کلان پژوهشگاه نیرو
3.تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه لازم برای انجام وظایف پژوهشکده توزیع
4.راهبری و مدیریت اقدامات و فعالیت‌های حوزه پژوهشکده توزیع
5.توسعه‌ی تعاملات دانش‌محور داخلی و بین‌المللی مرتبط با صنعت توزیع برق
6.همکاری در توسعه‌ی فعالیت‌های دانش‌محور صنعت توزیع نیروی برق کشور
7.توسعه‌ی مشارکت نهادهای غیردولتی در اجرای فعالیت‌های دانش‌محور صنعت توزیع نیروی برق کشور
8.توسعه‌ی راه‌کارهای مناسب برای هم‌افزائی نهادهای فعال در حوزه‌های دانش‌محور صنعت توزیع نیروی برق کشور
9.زمینه‌سازی برای بهره‌گیری شایسته از فناوری‌های نوین در صنعت توزیع برق کشور

   ب) شرایط احراز پست
1.برخورداری از صلاحیت‌های عمومی جهت انتصاب در مشاغل مدیریتی بخش دولتی بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط ذی‌ربط
2.عضویت هیات علمی با حداقل مرتبه‌ی استادیاری در یکی از موسسات آموزشی و پژوهشی
3.داشتن حداقل ده سال سابقه‌ی کار در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های پژوهشکده توزیع
4.داشتن امکان حداقل شش سال همکاری تمام وقت با پژوهشگاه نیرو

   ج) شایستگی‌های عمومی و اختصاصی مورد انتظار
1.دارای شناخت کافی از صنعت توزیع نیروی برق کشور
2.دارای شناخت کافی از ساختار پژوهشی صنعت برق کشور
3.دارای شناخت کافی از مبانی مدیریت تحقیقات در دو حوزه پژوهش‌های علمی و فناورانه
4.دارای تجارب پژوهشی کافی اعم از ایفای نقش در مقام حقیقی(پژوهشگر) یا حقوقی (فعالیت در نهادها یا واحدهای پژوهشی)
5.دارای شناخت کافی از ماموریت پژوهشگاه نیرو
6.دارای توانایی رهبری و مدیریت لازم جهت ایفای نقش در مقام رئیس پژوهشکده توزیع

   د) مدارک مورد نیاز
1.فرم تکمیل شده‌ی درخواست شرکت در فراخوان
2.متنی با حداکثر ۱۵۰۰ کلمه شامل ویژگی‌ها و توانمندی‌های علمی، اجرایی، مدیریتی و نظایر آنها که مبیین متناسب بودن شایستگی‌های متقاضی با پست رئیس پژوهشکده توزیع است.
3.رزومه علمی، اجرایی و مدیریتی (حداکثر دو صفحه)
4.سایر مستندات و مدارکی که می‌تواند در مراحل ارزیابی و انتخاب مورد توجه قرار گیرند.
از متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود مدارک موردنیاز اولیه را حداکثر تا پایان فروردین 99 به آدرس ایمیل HRM@nri.ac.ir ارسال نمایند.

   ه) فرآیند ارزیابی و انتخاب
1.فرم درخواست تکمیل شده و سایر مدارک موردنیاز، صرفاً از طریق ایمیل HRM@nri.ac.ir دریافت خواهد شد.
2.ارزیابی اولیه مدارک ارسالی و بررسی شایستگی‌های متقاضیان بر اساس معیار‌های مربوطه توسط اعضای کارگروه تشخیص صلاحیت انجام خواهد گرفت.
3.از کسانی که دارای شرایط لازم باشند درخواست خواهد شد بدواً برنامه پیشنهادی خود را تنظیم و ارائه نمایند.
4.تعدادی از افراد منتخب در ارزیابی اولیه به جلسه مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد.
5.کارکنان شاغل در موسسات زیرمجموعه‌ی صنعت برق وزارت نیرو در شرایط مشابه در اولویت قرار دارند.
لازم به تاکید است که ثبت درخواست، ارسال مدارک، ارائه‌ی برنامه و انجام فرآیندهای ارزیابی عمومی و اختصاصی متقاضیان؛ هیچ‌گونه تعهدی را برای پژوهشگاه نیرو ایجاد نخواهد کرد.