پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 21 اسفند 1398

شبکه آزمایشگاه‌های صنعت برق در پژوهشگاه نیرو راه‌اندازی شد

داور رضاخانی مدیر برنامه ریزی و تایید صلاحیت آزمایشگاههای صنعت برق و انرژی، از راه اندازی شبکه آزمایشگاههای صنعت برق خبر داد و گفت: شبکه آزمایشگاه‌های صنعت برق، پلتفرم به اشتراکگذاری دستگاه‌ها و ارایه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی در کشور خواهد بود که درکنار آن باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاه‌های صنعت برق، برای تسهیل در دریافت خدمات ایجاد شده است.
رضاخانی گفت: پایه و اساس پیشرفت و دست‌یابی به فناوری‌های جدید، انجام پژوهش‌های کاربردی، منظم و دارای برنامه است که این امر، دسترسی محققین به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و استاندارد را طلب می‌کند. در کشور ما با وجود سرمایه‌گذاری زیاد در خرید تجهیزات پیشرفته و ایجاد آزمایشگاه‌های مختلف، همواره، محققین با مشکل دسترسی به سرویس آزمایشگاهی مناسب مواجه بوده‌اند و تقاضا برای خرید تجهیزات جدید همیشه وجود داشته است.
وی گفت: یکی از راهکارهای اجرایی مدیریت این موضوع، ایجاد شبکه‌ای جامع از توانمندی‌های آزمایشگاه‌های صنعت برق کشور در حوزه فناوری‌های پیشرفته و راهبردی است.
وی ادامه داد: بهبود کیفی و افزایش کمی خدمات آزمایشگاهی در حوزه‌ صنعت برق و انرژی، تسهیل در دسترسی پژوهشگران و صنایع کشور به خدمات آزمایشگاهی، جمعآوری اطلاعات جامع در مورد تعداد و نوع تجهیزات آزمایشگاه‌های صنعت برق در سطح کشور (با هدف نیازسنجی صحیح برای توسعه توان آزمایشگاهی کشور)، ارتقای دانش فنی کارشناسان آزمایشگاه‌ها از طریق آموزش و به اشتراک‌گذاری تجارب، استانداردسازی فعالیت‌های آزمایشگاهی و ارایه خدمات با نتایج قابل اعتماد، کمک به تکمیل توانمندی‌های آزمایشگاهی مراکز عضو در راستای نیازهای کشور ، از جمله اهداف شبکه آزمایشگاه‌های صنعت برق است. شبکه آزمایشگاه‌های صنعت برق به منظور ارایه دستاوردها و همچنین ارایه توانمندی‌های آزمایشگاهی کشور، فعالیت‌ها و برنامه‌های متنوعی را برنامهریزی کرده و اجرا خواهد نمود.
مدیر برنامه ریزی و تایید صلاحیت آزمایشگاههای صنعت برق و انرژی یادآورشد: دامنه پوشش این شبکه شامل آزمایشگاه‌های خدماتی، پژوهشی و آموزشی است. این شبکه علاوه ‌بر مراکز آزمایشگاهی زیرمجموعه سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌های مختلف، مراکز آزمایشگاهی بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد. بخش‌های آزمایشگاهی وابسته به انواع مؤسسات تحقیقاتی و آموزش عالی اعم از دانشگاه، پژوهشگاه، مرکز تحقیقاتی و مواردی از این دست، می‌توانند در این شبکه عضو شده و فعالیت نمایند.
وی تصریح کرد: شبکه آزمایشگاه‌های صنعت برق با هدف هم‌افزایی توانمندی‌های آزمایشگاهی کشور، با بیش از 250 دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهی توسط دفتر برنامهریزی و تایید صلاحیت آزمایشگاههای صنعت برق و انرژی، مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو(آبانیرو)، به آدرس اینترنتی labsnet.abaniroo.ir آغاز به فعالیت نموده و برای علاقمندان موضوع قابل دسترسی می باشد.