پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 04 اسفند 1398

برگزاری جلسه کمیته راهبری طرح انرژی زمین گرمایی، بهمن ماه 1398

چهارمین جلسه کمیته راهبری طرح انرژی زمین گرمایی در سال 1398، در روز یکشنبه مورخ 98/11/27، در سالن کنفرانس ساختمان انرژی‌های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. این جلسه با حضور اعضای محترم کمیته راهبری طرح انرژی زمین گرمایی، جناب آقای دکتر بیگلری نماینده محترم معاونت فناوری پژوهشگاه و مجری طرح انرژی زمین گرمایی و همکاران ایشان و همچنین تیم اجرایی پروژه از پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد. مطابق دستور جلسه پیش بینی شده، جلسه مذکور، با هدف معرفی پروژه "تدوین دانش فنی طراحی کویل زمینی سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی" و ارائه نتایج آن تشکیل شده بود. تیم اجرایی پروژه، مراحل انجام پروژه و همچنین، نتایج و دستاوردهای آن را برای حضار ارائه نمودند. در ادامه جلسه، آقای دکتر کاشفی به نمایندگی از پژوهشگاه صنعت نفت، تمایل و آمادگی خود را جهت همکاری‌های آتی با پژوهشگاه نیرو اعلام نمود. در پایان جلسه، نماینده محترم معاونت فناوری، ضمن تشکر و ابراز خشنودی از همه دست اندرکاران پروژه، پیشنهاد نمودند گزارش مختصر و جامعی از نتایج پروژه، توسط مدیر پروژه، جهت ارائه به مقامات ارشد وزارت نیرو و در صورت امکان جهت ارائه به مقام محترم وزارت نیرو، تهیه گردد.