پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 05 بهمن 1398

برگزاری جلسات پایانی چهار پروژه‌ "سند توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق"

جلسات کمیسیون فنی نهایی چهار پروژه زیرمجموعه سند " توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق" در دی ماه 1398 با حضور نمایندگان شرکت برق حرارتی، مجری سند، مدیران پروژه، ناظران و مدیران طرح در پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.
در این جلسات گزارش نهایی مربوط به پروژه‌ها با عناوین " امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم تعیین میزان هیدروژن در سیکل آب و بخار نیروگاه و تشخیص آسیب‌های ناشی از آن به صورت آنلاین" ، " امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت سیستم بازرسی قطعات مسیر داغ توربین‌های گازی"، " امکان سنجی فنی اقتصادی و تهیه مدل عملیاتی ساخت سیستم‌های پایش خوردگی تجهیزات مختلف نیروگاهی به روش دستگاهی" و " امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت بازدارنده‌ها و افزودنی‌های مناسب به منظور حافظت از خوردگی در تجهیزات صنعت برق" توسط مدیران پروژه ارائه شد و در نهایت پروژه‌‌ها با تایید حاضرین، خاتمه یافته اعلام گردید.