پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 21 دی 1398

برگزاری سمينار "آينده نگاری حذف NOX در نيروگاه‌های ايران" در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی

با توجه به اظهار علاقه گروه شيمی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی برای برگزاری سمينار "آينده نگاری حذف NOX در نيروگاه‌های ايران"، اين نشست در روز دوشنبه نهم دی ماه 1398 در دانشكده علوم اين دانشگاه برگزار گرديد. عناوين مطالب اين سمينار به شرح زير بوده است:
1- پایش فناوری‌های کاهش NOx در نیروگاه‌ها
2- انتشار اکسیدهای نیتروژن در نیروگاه‌های ایران
3- پیشنهاد فناوری مناسب جهت کاهش اکسیدهای نیتروژن در نیروگاه‌های ایران
4- ملاحظات در طراحی و نصب نیروگاه‌های جدید جهت کاهش اکسیدهای نیتروژن
5- پیشنهادات در جهت بومی سازی فناوری‌های حذف اکسیدهای نیتروژن
در اين جلسه در خصوص فعاليت‌های انجام شده در گروه محيط زيست توضيحات مبسوطی ارائه گرديد. در ادامه جلسه پرسش و پاسخ با دانشجويان حاضر در خصوص اين موضوع برگزار گرديد.