پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 آذر 1398

برگزاری جلسه هم اندیشی با عنوان "آسیب شناسی پروژه نصب سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی در ساختمان اداری پست برق وردآورد" – آذر ماه 1398

در روز چهارشنبه مورخ 1398/9/20، جلسه هم اندیشی مذکور در محل سالن سخنرانی ساختمان انرژی‌های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. جلسه مذکور با حضور کارشناسانی از شرکت آتک، پژوهشگاه صنعت نفت، ساتبا و پژوهشگاه نیرو تشکیل شد. کارفرمای پروژه مذکور، شرکت برق منطقه‌ای تهران و مشاور آن شرکت آتک بوده است. این پروژه با هدف تأمین سرمایش و گرمایش مورد نیاز ساختمان اداری پست برق وردآورد با استفاده از پمپ حرارتی زمین گرمایی اجرا شده است. در این جلسه، ابتدا کارشناس شرکت آتک، سخنرانی کوتاهی در خصوص پروژه، ارائه و در بیانات خود به مشکلات ایجاد شده در مسیر اجرای پروژه نیز اشاره نمود. در ادامه، کارشناسان شرکت کننده در جلسه، به بحث و تبادل نظر در خصوص موانع و مشکلات اجرای پروژه‌های مشابه و راهکارهای رفع آنها پرداختند.