پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 25 آذر 1398

امضای تفاهم نامه همکاری با هدف شتابدهی کسب و کارهای نوآورانه در صنعت برق و انرژی

با توجه به اینکه پژوهشگاه نیرو به عنوان متولی مدیریت پژوهش و فناوری در صنعت برق کشور؛ وظیفه مدیریت و نظارت بر انجام تحقیقات صنعت برق، ایجاد بستر مناسب جهت اکتساب و توسعه فناوری‌های نوین، تسهیل‌گری تجاری‌سازی نو‌آوری‌، تهیه و تدوین استانداردها و تامین خدمات آزمایشگاهی صنعت برق را با رویکرد توسعه زیست بوم نوآوری بر عهده دارد، این تفاهم نامه‌ با عنوان" شتابدهی کسب و کارهای نوآورانه در حوزه بهینه‌‎سازی مصرف انرژی در صنعت برق" با شتاب دهنده دانش بنیان آی تک به عنوان شتاب دهنده تخصصی B2G، B2B و B2C و با تجربه فعالیت در حوزه انرژی و متمرکز بر فناوری Industry 4.0 ، با هدف افزایش نقش شتاب دهنده‌ها در اکوسیستم نوآوری حوزه برق و انرژی و گسترش کسب و کارهای نوآورانه در صنعت برق و انرژی مبادله گردید.
این تفاهم‎‎ نامه مابین پژوهشگاه نیرو به نمایندگی محسن مرجانمهر معاونت فناوری پژوهشگاه نیرو و شتاب دهنده دانش بنیان آی تک به نمایندگی آقای مهندس امیر عابدپور مدیرعامل شتاب دهنده دانش بنیان آی تک به امضاء رسید.
شناسایی هسته‎‌های فناور حوزه‎‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی ، بهره‎ مندی از متخصصین کشور به عنوان مربی در هدایت استارت‎آپ‌ها، ایجاد شبکه متخصصین در حوزه‎‌های مرتبط، تجاری‌سازی محصولات مبتنی بر فناوری‌‎های نوظهور در حوزه‌ برق و انرژی، هم‎‌افزایی و مشارکت در توسعه فناوری با صنایع مرتبط، شناسایی و بهره‌مندی از پتانسیل‌‌های موجود در صنعت برق و سایر صنایع به منظور توسعه محصول و بازار از دیگر اهداف قید شده در این تفاهم نامه‌ها می‌باشد.
همچنین مشارکت در تامین نیازهای فناورانه استارت‎آپ‌‎ها، تامین مواد مصرفی، تجهیزات اختصاصی و خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی استارت‎آپ‎‌ها در دوره شتاب دهی بر اساس عقد قرارداد جداگانه، مشارکت در تامین مالی اولیه استارت‎آپ‌ها تا مرحله تولید نمونه نیمه صنعتی محصول، هدایت و راهبری استارت‎آپ‌ها در فرایند توسعه فناوری و تجاری‌‎سازی محصولات،از جمله تعهدات قید شده برای شرکت‌های شتاب دهنده در این تفاهم نامه است.
ارائه ایده‌‎های فناورانه با رویکرد پوشش نیازهای صنعت برق جهت فعالیت استارت‎آپ‌ها، همکاری در فراهم نمودن فضای استقرار استارت‎آپ‌های حوزه برق، ارائه خدمات مربیگری توسط متخصصین حوزه‌های مرتبط، تسهیلگری در استفاده از شبکه آزمایشگاه‎‌های کشور، پشتیبانی از برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها، کارگاه‌های تخصصی، همایش‌ها و نمایشگاه‌های مشترک با هدف آشنایی فعالان صنعت برق با پتانسیل‌ها و توانمندی‌‎های استارت‎آپ‌ها، حمایت از تجاری‌‎سازی محصولات مبتنی بر فناوری‌‎های نوظهور ، پوشش ریسک توسعه فناوری و تجاری‌سازی، همکاری در جذب سرمایه به منظور تجاری‌‌سازی طرح‌های استارت‌‎آپی،همکاری در بازارسازی و ورود محصولات نوآورانه به بازار صنعت برق از جمله تعهدات پژوهشگاه نیرو می‌باشد.
مدت زمان تفاهم‎‌نامه از تاریخ امضای آن، 3 سال است که با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود