پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 16 آذر 1398

برگزاری جلسه هم اندیشی با عنوان " هم افزایی و تبادل نظر کارشناسانه در خصوص تهیه ویرایش دوم اطلس منابع انرژی زمین گرمایی کشور" – آذر ماه 1398

در روز سه شنبه مورخ 1398/9/12، جلسه هم اندیشی مذکور در محل دفتر مدیر محترم دفتر پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و با حضور مدیران و کارشناسان دفتر مذکور و همچنین مجری طرح انرژی زمین گرمایی پژوهشگاه نیرو و یکی از کارشناسان طرح مذکور، برگزار گردید. در ابتدای جلسه، یکی از کارشناسان ساتبا، نتایج مطالعات و بررسی‌های خود را در خصوص اطلس جدید انرژی زمین گرمایی کشور برای حضار ارائه نمود. در ادامه، مجری طرح انرژی زمین گرمایی، کلیه نتایج بدست آمده از مطالعات پژوهشگاه نیرو را که در خصوص شناسایی مشخصات چشمه های آبگرم کشور، گردآوری شده بودند برای حضار ارائه نمود. سپس، پیرو مباحثات بعمل آمده بین کارشناسان طرفین، مقرر گردید که در ویرایش جدید اطلس منابع انرژی زمین گرمایی کشور، مناطق امیدبخش شناسایی شده، در استان‌های مطالعه شده، به صورت چند ضلعی و در سایر استان‌های کشور صرفاً با نمایش موقعیت چشمه‌های آبگرم، معرفی شوند. در خاتمه جلسه نیز کلیه اطلاعات گردآوری شده توسط پژوهشگاه نیرو، به دفتر پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع ساتبا ارائه گردید.