پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 16 آذر 1398

برگزاری سومین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی در سال 1398

در تاریخ 1398/9/11 سومین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی با حضور اعضای محترم کمیته مذکور در سالن جلسات ساختمان انرژی‌های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. این جلسه، با هدف ارائه گزارشی از وضعیت پروژه‌های جاری طرح انرژی زمین گرمایی به اعضای کمیته راهبری، برگزار گردید. در ابتدای جلسه، مجری طرح انرژی زمین گرمایی، با ایراد سخنرانی خود، میزان پیشرفت پروژه‌های جاری طرح را برای حضار تبیین نمود. ایشان عنوان نمود که بجز یکی از پروژه‌های جاری طرح، مفاد شرح خدمات بقیه پروژه‌ها به طور کامل انجام شده است. در ادامه، مجری طرح انرژی زمین گرمایی اعلام نمود که در جلسه آتی کمیته راهبری، محقق مربوطه از پژوهشگاه صنعت نفت، نتایج و دستآوردهای پروژه "تدوین دانش فنی طراحی کویل زمینی سیستم‌های پمپ حرارتی زمین گرمایی" را برای اعضای کمیته، تشریح خواهد نمود. ضمناً مقرر گردید که از این پس، فایل خبرنامه‌های طرح انرژی زمین گرمایی که در انتهای هر فصل، تهیه و منتشر می گردند از طریق ایمیل برای همه اعضای کمیته راهبری، ارسال گردند.